Pristatymo informacija

Kainos:

 • Nemokamas atsiėmimas Jubile dirbtuvėse adresu Nuklono g. 19A, 78366 Šiauliai. Prieš atsiimant prekę, dėl atsiėmimo laiko susitarti paskambinus +370 64444 230
 • Pristatymas kurjeriu (1-3 darbo dienos) – €5.95
 • ( Paštomatas pasirenkamas atsiskaitant)
 • Pristatymas į Omniva paštomatą  (1-3 darbo dienos) – €3.99.
 • Nemokamas  pristatymas paštomatą (1-3 darbo dienos) išleidžiant virš €60.
 • Visos prekės pristatomos visoje Lietuvoje.
 • Pagal pageidavimą, taip pat galime pristatyti prekes ES šalyse. Dėl tokių užsakymų, prašome kreiptis paskambinę +370 64444 230 arba el. laišku info@jubile.lt
 • Pardavėjas turi teisę nustatyti sumą, už kurią perkant prekes, jos pristatomos nemokamai. Tokia suma nurodoma el. parduotuvėje. Atsižvelgiant į tai, kad pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo ir nemokamo pristatymo sąlygoms daro įtaką komercinės pristatymo paslaugų sąlygos, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu panaikinti Pirkėjo galimybę pasinaudoti šiame Taisyklių punkte nurodytu nemokamu pristatymu, perkant už ne mažesnę nei nustatytą sumą, taip pat – pakeisti (sumažinti ar padidinti) sumą, už kurią įsigyjant prekes jos pristatomos nemokamai. Tokie pakeitimai netaikomi jau pateiktiems Pirkėjų užsakymams, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad toks nemokamas pristatymas prieštarauja teisės aktams.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti, keisti ar panaikinti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių el. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti (toliau – Minimali užsakymo suma). Minimali užsakymo suma, jei tokia būtų taikoma, nurodoma el. parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis. Tuo atveju, jei Taisyklėse ir el. parduotuvėje nurodoma skirtinga Minimali užsakymo suma, Pirkėjas ir Pardavėjas privalo vadovautis el. parduotuvėje nurodyta informacija.
 • Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį. Tačiau Pardavėjas dės maksimalias pastangas, kad siūlomų prekių likutis būtų pakankamas užsakymams vykdyti ir tik išimtinais atvejais prekės gali būti nepristatytos, ar užsakymas įvykdytas tik iš dalies. Vartotojas, gavęs mažesnį kiekį prekių ar negavęs kažkurios iš užsakyme nurodytų prekių turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka, o Pardavėjas sumoka pristatytų, tačiau atsisakomų prekių grąžinimo išlaidas.
 • Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie negautas prekes.
 • Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos el. parduotuvės sistemoje nurodytu Pirkėjo ar prekių gavėjo adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekių pristatymo adresu būtų asmuo, galintis priimti prekes.
 • Prekės įprastai pristatomos nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) darbo dienų nuo užsakymo apmokėjimo momento, išskyrus karantino ir prieššventinius periodus, kada prekės gali vėluoti protingą terminą.
 • Tuo atveju, jei Pirkėjas ar gavėjas nurodytu pristatymo adresu nerandamas, kurjeris laukia ne ilgiau nei 5 (penkias) minutes nuo atvykimo nurodytu adresu momento. Tokiu atveju laikoma, kad prekės negalėjo būti perduotos dėl Pirkėjo kaltės.
 • Prekės perduodamos pačiam Pirkėjui arba kitam užsakymo adresu esančiam asmeniui, galinčiam teisėtai priimti prekes ir pasakiusiam kurjeriui sms žinute gautą siuntos kodą. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjo ar jo atstovo nėra pristatymo adresu ir jis neatvyksta per 5 (penkias) minutes nuo kurjerio atvykimo momento, Pirkėjas registruodamasis el. parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, paaiškėja, kad Pirkėjas ar jo atstovas pateikė melagingą informaciją ir jis yra nesulaukęs amžiaus, pagal teisės aktus privalomo tokių prekių įsigijimui, Pirkėjas ar jo atstovas pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą, Pirkėjas ar jo atstovas nenurodė atsiųsto siuntos kodo), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida (pvz., nemokamas pristatymas perkant prekių už nustatytą sumą), tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių užsakymo pateikimo metu galiojusio dydžio pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Tokia teise Pardavėjas gali pasinaudoti dėl tos priežasties, kad prekių, įsigyjamų el. parduotuvėje, pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas moka ir tais atvejais, kai Pirkėjui suteikiama teisė nemokėti už prekių pristatymą, perkant prekių už ne mažesnę nei nustatyta sumą (Taisyklių 5.3 punktas).
 • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę kartu su Pirkėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
 • Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie Pardavėją savo pasirinkimu:
  • Informuojant Pardavėjo atstovą priėmimo – perdavimo procese, t. y. prekes pristačiusį kurjerį, prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti kurjerio nurodytu būdu (pvz., dokumente arba įrašu specialiame įrenginyje). Pinigai už tokias prekes grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informavimo apie nepriimtas prekes. Per tokį pat terminą grąžinamos ir už nepristatytas prekes Pirkėjo sumokėtos lėšos.
  • ne vėliau nei per 24 val. nuo prekių perdavimo informuoti Pardavėją el. paštu: info@jubile.lt arba telefonu: +370 64444 230 Netinkamo kiekio, asortimento ar kokybės patvirtinimui Pirkėjas turi padaryti siuntos ir pristatytų prekių nuotraukas ir pateikti jas Pardavėjui el. paštu: info@jubile.lt
PIRKINIŲ KREPŠELIS 0

dovanos tiems, kuriuos mylite

Užsakymai elektroninėje parduotuvėje priimami visą parą
Klientų aptarnavimas:    I-V: 9:00 – 17:00     VI: 10:00 – 14:00